Vezeték és keresztnévből álló személynévre (pl. nagybela.hu vagy nagy-bela.hu) vonatkozó igénylést a Nyilvántartó csak névhasználati jogosultság igazolása mellett fogad el TT vagy bírósági állásfoglalás nélkül. Jogosultságot vélelmez a Nyilvántartó, ha a nevet a személynév viselője vagy annak meghatalmazottja igényli.

Ez a személynévre vonatkozó szabály alkalmazandó közszereplők ismertté vált nevére, becenevére, művésznevére (pl. nagyfero.hu, alfonzo.hu, hofigeza.hu) is.

Egy igénylőnek számtalan jogosultsága lehet az adott név használatára (csak néhány példa: cégnév, társadalmi szervezet név, védjegy, személynév, kereskedelmi név, szerzői jogon alapuló név, más jogosulttól kapott hozzájárulás), amit a Nyilvántartó nem tudhat előre és amik befolyásolhatják az elbírálást.

Névhasználat engedélyezéséhez formanyomtatványt a következő linken találhat.